Aerocoaching og aerofit.

Fokus på triathlon og tempo.

[timify-post-reading-time]

Vi er stolte over å ha skapt våre egen optimale prosess for aerocoaching. Prosessen som handler om å få deg til å sykle raskest mulig på en temposykkel eller så effektivt og billig som mulig på en triathlon sykkel.

Tidligere Norgesmester på tempo, Reidar Borgersen, leder vårt arbeid med coaching og aerotesting.

Vår referanseliste på aerocoaching er rask

Vi har mange utøvere vi er stolte over å ha arbeidet med og som vi fortsatt samarbeider med rundt aero coaching. Noen av dem er Allan Hovda, Kristian Grue, Jørgen Gundersen, Trym Holther, Oskar Johansson, Vegard Stake Laengen, Carl Fredrik Hagen,  Lars Christian Vold, Tina Andreassen, Thea Thorsen, Vita Heine og Iver Knotten. Mange av dem i verdenstoppen innenfor individuell tempo og triathlon.

De viktigste faktorene for vår aerocoaching prosess

De fire viktigste faktorene i vår prosess er som følger:

 • erfaring fra tusener av bikefits
 • bruk av teknologi for objektive målinger
 • de beste samarbeidspartnerne i verden
 • utøvernes egen følelse og innstilling

Det finnes mange forskjellige måter å teste aerodynamikk og luftmotstand på i dag. Alle har fordeler og ulemper. Vår innstilling er at ingen av metodene bør utelukke hverandre. De bør heller jobbe sammen og dra nytte av hverandre. Slik vil du sitte igjen med den mest optimale posisjonen på sykkelen og det beste tekniske oppsettet.

Aerocoaching prosessen kan bestå av følgende deler

 • Sykkeltilpasning og optimalisering av biomekanikk
 • Arbeidsøkonomi – Kadens, VO2, puls og watt
 • Bioracer Aero Virtual Windtunnel frontflate kalkulasjon
 • Stac Performance CFD 3D modellering
 • Aerodrakt og teknisk oppsett sykkel
 • Utesykling / utetesting og måling av CdA
 • Testing på velodrom
 • Vindtunnel testing i Beringen, Belgia

Sykkeltilpasning og optimalisering av biomekanikk

Fullt fokus på sykkeltilpasning og analyse. Vi jobber med å få kroppen til å fungere best mulig under stress. Du kan lese mer om prosessen vår her.

De vi arbeider med vet at vi liker å ha stort fokus på utøverns egen følelse på sykkelen. Når vi blander dette med objektive målinger fra det råeste utstyret på markedet, blir det bra.

Vi kan benytte Bioracer Motion sitt 3D system for måling av vinkler, bevegelse og symmetri, Leomo biomekaniske sensorer for bevegelse, gebioMized trykkmålere for både sete, albuer og føtter. I tillegg til verdens mest avanserte utstyr for måling av tråkk – Forped. Forped måler kraften mot pedal i ekte 3D. Det er det ingen andre systemer på markedet som gjør.

Når vi jobber med sykkeltilpasning i aerofit prosessen handler det om å fokusere på det viktigste. Å fokusere i detalj på alt vil være for tidkrevende.

Når vi er ferdige med sykkeltilpasningen har vi en god baseline posisjon. Et meget godt utgangspunkt for videre testing. Vi har også gjort oss opp noen meninger om hva vi kunne tenke oss å teste i den videre prosessen. Men, først sykling og adapsjon til den nye posisjonen.

Arbeidsøkonomi – Kadens, VO2, puls og watt

Vår testlab innehar gullstandard testutstyr, og alt ligger til rette for å kunne gjennomføre målinger for å optimalisere kadens, VO2 forbruk, puls og watt. Vi har også testprotokoller for makstester som du kan lese mer om her.

Det er interessant og lærerikt når man kan begynne å sammenligne arbeidsøkonomi opp mot kraftoverføring og parametere for tråkkeffektivitet og sittestilling (hoftetetthet, setehøyde etc.). Det er en tidkrevende prosess, men fullt mulig å gjennomføre.

Bioracer Aero frontflate kalkulasjon

En del av CdA kalkulasjonen er frontareal. Bioracer sitt aero software benytter frontareal til å kalkulere luftmotstand og med det kostnaden i watt eller fart. Jo mindre frontareal, jo mer fart med samme wattutbytte eller samme fart med mindre watt.

Som medeier i vindtunnelen i Flandern har Bioracer hatt tid til å utvikle denne programvaren til å bli realistiske. Men, som vi vet er formen på objektet like viktig, kanskje til og med enda viktigere, enn størrelsen på objektet når det det kommer til luftmotstand. Derfor har vi andre verktøy som kan gi oss et mer detaljert svar basert på formen på utøveren og det som skjer bak utøver og sykkel – nemlig waken.

Bioracer Aero er et veldig fint verktøy for å vise hvordan en endring i posisjon, som for eksempel hodeposisjon, påvirker kostnaden i watt og hastighet.

Stac Performance CFD analyse

Bruk av CFD teknologi blir mer og mer utbredt i CdA kalkulasjoner av drag (luftmotstand) ved sykling. Det har vist seg å være en meget god måte å teste endringer i posisjon og utstyr på.

Er bruken av CFD og 3D modellering nøyaktig nok? Generelt sett ser vi at vi holder oss innenfor 2% usikker fra testing i vindtunnel. Virkeligheten er at alle testmetoder har usikkerhet tilknyttet seg. Det store spørsmålet er om vi klarer å ta høyde for dette eller ikke.

Med 3D scanningen som vi gjennomfører i vårt bikefit studio er oppløsning eller resolution om du vil alltid et spørsmål. Et par ting taler for at dette er gode testmetoder.

 1. Vi klarer gang på gang å gjenskape like resultater med samme utøvere med forskjellige scanninger. Dette viser at 3D modelleringen vår er en repeterbar teknikk for analyse.
 2. Endringer i posisjon på utøver, utstyr som hjelm eller oppsett på sykkel er de eneste endringene vi gjør på den numeriske modellen. Alt annet forblir identisk. Gjennomfører vi en endring på utøver, forblir alt annet likt, slik at vi med sikkerhet kan si at luftmotstanden blir endret på grunn av endringen i posisjon. For eksempel: Endrer vi hjelmen på en syklist i 3D modellen, vet vi at resten av modellen er identisk, og bare hjelmen har forandret seg.

Noen hevder at det er for stor feilmargin mellom den posisjonen man scanner og benytter som grunnlag for 3D modellen, og den posisjonen man holder ute på veien. Ja, og den usikkerheten har man ved all testing som diskutert over.

All testing av aerodynamikk har det ved seg at personen som testes vet at man testes og derfor i underbevisstheten og bevisst endrer posisjonen sin til det bedre. Man ønsker jo ekstra gode verdier når man først bruker tid på testing?

For å skape en 3D modell som er så realistisk som mulig benytter vi god tid i vårt bikefit studio for å gjenskape posisjonen.

Vi sykler med realistisk watt (race pace) og forsøker så godt vi kan å få fram posisjonen man sykler med ute. Når vi først skanner med 3D skanner sitter utøveren helt stille og vi korrigerer utøverne inn i «dårligere» posisjoner enn de kanskje ellers ville gjort.

CFD og beregning av CdA er kommet for å bli.

Aerodrakt og teknisk oppsett på sykkel

Posisjonen din på sykkelen er det som står for størsteparten av luftmotstanden når du sykler. Det er dermed mest fornuftig value for money å fokusere mest på sittestillingen. Når det grunnleggende er på plass er det faktisk en del prosenter å hente på utstyr og oppsett på sykkel også.

Nr 1 av disse er tempodrakt. En tempodrakt som dekker mest mulig hud og som har de beste aerodynamiske egenskaper. Vårt tette samarbeid med Bioracer gir oss muligheten til å ta mål til skreddersydde aerodrakter i vårt bikefit studio i Drøbak. Aerodrakter som egner seg spesielt godt til triathlon og individuell tempo.

Videre bistår vi gjerne med valg av:

 • Tempohjelmer – gjennom vårt try before you buy program
 • Aerosokker levert av Bioracer
 • Drikkesystemer
 • Albuepads og extensions til temposykler
 • I noen tilfeller kan vi også velge å 3D printe albuepads og extensions

Utesykling og måling av CdA

Med bevegelsessensorer som Leomo og måleutstyr for luftmotstand som festes på sykkelen har vi muligheten til å foreta målinger under realistiske forhold ute på veien.

Det er veldig bra å kunne teste posisjon og aerodynamikk der det faktisk betyr noe – der man skal prestere. I Drøbak har vi veldig gode områder å teste i, med lite trafikk og forstyrrelser.

Vi har også muligheten til å komme til deg/dere på hjemlige trakter eller følge hele lag på treningssamlinger.

Det å teste ute har samme usikkerhet tilknyttet seg som alle andre metoder, men det kan være en fin metode å validere og kvalitetssikre resultater fra CFD analyse på. Ved å teste ute blir du på en måte din egen vindtunnel.

Det er mange forhold som påvirker testing ute. Jevn fart, watt, vind, forbikjøring av biler etc. Det kan være vanskelig å gjennomføre valide sammenligninger.

Noen av verdens ledende eksperter på sykkel aerodynamikk hevder at på sikt, når sensorene for utetesting blir bedre og mer modne, kan det være nettopp en kombinasjon av 3D modellering og utetesting som blir en førende metode for å finne de mest optimale posisjonene på sykkelen.

Inntil videre må vi leve med fornuftig usikkerhet.

Vindtunnel testing i Beringen, Belgia

Vårt tette samarbeid med Bioracer gir oss god tilgang til deres vindtunnel i Beringen. Her reiser vi for å validere testresultater fra de andre testmetodene vi tilbyr.

Her kan vi hente watt og fart ved å teste drakter og små justeringer som håndposisjon, hodeposisjon, hjelm med visir eller hjelm med briller. Eller kanskje hjelm uten briller?

Testing i vindtunnel er kostbart. Og før vi reiser til Belgia må vi gjøre et godt forarbeid og utvikle ønsket protokoll for hva vi ønsker å teste.

Priser for aerocoaching

Tid er penger og alle delene i prosessen tar tid. Ta kontakt med oss så setter vi sammen et tilbud til deg basert på de elementene du ønsker å gjennomføre!

X