Sykkel aerodynamikk.

Teori

  • Hva er CdA?
  • Aerodynamiske former
  • Laminær strømning
  • Turbulent strømning
  • Luftens hastighet
  • Luftens trykk

Hva er aerodynamisk drag eller CdA?

Aerodynamisk drag er luftmotstanden relatert til et objekt. CdA er resultatet av objektet sin drag coefficient (Cd) eller «glatthet» og størrelsen på objektet og viktigst front arealet (A).

Aerodynamiske former.

Aerodynamiske former

Grunnleggende teori om aerodynamiske former

Her ser vi en rekke forskjellige former og størrelser. Den mest aerodynamiske formen, det vil si den figuren med minst drag er «dråpeformen». Vaken  (Wake på engelsk) med turbulens bak dråpeformen er minst av alle formene.

Referanse – http://www.pilotfriend.com/training/flight_training/aero/aero_res.htm

Laminær og turbulent strømning.

Aerodynamiske former

Strømning

Her ser vi en rekke forskjellige former og størrelser. Den mest aerodynamiske formen, det vil si den figuren med minst drag er «dråpeformen». Vaken  (Wake på engelsk) med turbulens bak dråpeformen er minst av alle formene.

Referanse – http://www.pilotfriend.com/training/flight_training/aero/aero_res.htm

Litt om teknologien – Computational fluid dynamics – CFD

Numerisk fluiddynamikk eller numerisk væskedynamikk er en gren av fluiddynamikk der numeriske metoder brukes til å analysere strømningsproblemer (ref. wikipedia). Metoden er velkjent og mye brukt i utvikling av biler, fly og raketter. Altså på områder som er kostbare å teste utenfor et laboratorium. Vi synes det er fantastisk spennende å benytte den samme teknologien i sykkelsammenheng.

X