Sykkel aerodynamikk.

Teori

  • Hva er CdA?
  • Aerodynamiske former
  • Laminær strømning
  • Turbulent strømning
  • Luftens hastighet
  • Luftens trykk

Hva er aerodynamisk drag eller CdA?

Aerodynamisk drag er luftmotstanden relatert til et objekt. CdA er resultatet av objektet sin drag coefficient (Cd) eller «glatthet» og størrelsen på objektet og viktigst front arealet (A).