Hvor ofte skal man gjennomføre en sykkeltilpasning.

Når du har behov. Gjør det selv.

Noen vil hevde at du skal gjennomføre en sykkeltilpasning hvert år hvis du sykler mye. Dette fordi kroppen er i konstant endring og har behov for justeringer når du sykler.

Ja, kroppen er i konstant endring, men å gjennomføre en sykkeltilpasning hvert år kan være kostbart for mange.

Prosessen og læringsutbytte er viktigst

Vi mener at det å gå gjennom en prosess hvor du blir coachet på de riktige områdene, får føle på hva endringer gjør med følelse og tar egne beslutninger er det viktigste. Dette sikrer at du kommer så nærme din optimale sittestillingen som mulig. Og det sikrer deg kunnskap til å vedlikeholde en god posisjon på sykkelen i årene som kommer. Ikke la noen fortelle deg hvordan du skal sitte på sykkelen. Det vet du best selv med riktig coaching. Les mer om vår unike prosess for sykkeltilpassing her.

En proffrytter kan ha andre krav

Mange av våre kunder er innom flere enn én gang. Ofte er det snakk om proffryttere som har sykkel som jobb og sykler opp mot 40 000 KM per år. De kan ha et helt annet behov enn mosjonister og supermosjonister som sykler 1000 – 5000 KM per år. De har ofte behov for en sparringspartner og dialog. Vi er der for dem og har fulgt mange utøvere fra elite- til proff satsing. Deriblant Carl Fredrik Hagen, Emilie Moberg og Katrine Aalerud. Det de alle har til felles er en grunnleggende forståelse for hvordan posisjonen på en sykkel bør føles og hvilke kompromisser som vil måtte inngås. Og så har de lært gjennom mange år med sykling.

X