Kapasitetstesting på sykkel.

Testing av watt, puls, laktat, VO2Maks

Carl Fredrik Hagen tester VO2Max

Carl Fredrik Hagen tester VO2Max

Hvem vi tester

All testing gjennomføres hos vår samarbeidspartner Holmenkollen Treningslab i Oslo. Besøk deres hjemmeside for priser og booking her.

Vi gjennomfører kapasitetstesting av utøvere på alle nivåer hos oss i Drøbak. Fra eliteryttere som satser på sykkel til mosjonister og supermosjonister som ønsker å tallfeste sine prestasjoner.

Utstyret vårt

Utstyret i testlab´en vår er av høy kvalitet og går under gullstandarden hva gjelder VO2maks og wattmålinger. Utstyret er grundig testet og resultatene er veldig sammenlignbare med de resultater man får på Idrettshøgskolene og hos Olympiatoppen.

Våre forskjellige tester

Vi gjennomfører alle relevante tester for sykkel. Disse er:

Watt og puls måles som en del av all testing. VO2 målinger gjennomføres også under laktat- og terskeltest. Vi måler med andre ord det som måles kan.

Prosessen vår

Under testprosessen vår benytter vi Olympiatoppen sin testprotokoll for VO2maks- og laktat- og terskeltest. Dette er standardiserte protokoller som fungerer veldig bra og som gjør at man enkelt kan sammenligne tidligere resultater, hvis man har testet andre steder før. De aller fleste tester VO2max etter avsluttet laktatprofiltest, men noen velger å utelate VO2-max testen. Vi anbefaler at du gjennomfører VO2max testen også, fordi den gir verdifull tilleggsinformasjon og bedre tolkning av laktatprofilen din.

Testene gjennomføres på din sykkel

Alle testene gjennomføres på din sykkel. Vi fjerner hjulene på sykkelen din og monterer den på en Cyclus2 sykkelergometer. På denne måten blir testen så realistisk som mulig i forhold til ditt utstyr og sittestilling. På grunn av mange forskjellige diametere på hurtigkoblinger på terrengsykler og bevegelse på dempegaffel, foretrekker vi å teste på landeveissykkel.

Cyclus2 sykkelergometeren er konstruert på en slik måte at den krenger svakt fra side til side for å simulere et mest mulig naturlig bevegelsesmønster.

Standardiserte forberedelser og gjennomføring av tester

Det er mange ting som kan påvirke «dagsform» og testresultater. For å sikre mest mulig sammenlignbare testresultater er det derfor viktig at man følger noen standardiserte forberedelser. Her følger en oversikt:

  • Tester bør gjennomføres i treningsuker med liten treningsbelastning
  • Gjennomfør lik/liten treningsbelastning de to siste dagene før testdagen – møt uthvilt
  • Sikre mest mulig lik mengde søvn og arbeidsbelastning før testdagen
  • Standardisert mat og drikke i timene før selve testen

På selve testdagen kan vi gjøre følgene for å sikre mest mulig sammenlignbare resultater:

  • Gjennomføre testen på samme tid på døgnet
  • Gjennomføre testen på samme sykkel og med samme bekledning og sykkelsko
  • Bruke lik oppvarmingsrutine før testen
  • Gjennomføre testen (laktat, VO2-maks) i samme rekkefølge
  • Bruke samme testprotokoll
  • Sikre samme inntak av mat og drikk fra test til test

Ta kontakt med oss for booking

Ta kontakt via vårt kontaktskjema for å booke tid for testing. Vi er fleksible på tid og tilbyr også testing for grupper i utvalgte helger.

X