Laktattest – Laktatprofil inkludert måling av laktat, puls og watt.

Laktattest på sykkel – måling av laktat, puls og watt

All testing gjennomføres hos vår samarbeidspartner Holmenkollen Treningslab i Oslo. Besøk deres hjemmeside for priser og booking her.

Vi gjennomfører laktattesting av utøvere på alle nivåer hos oss i Drøbak. Fra eliteryttere som satser på sykkel til mosjonister og supermosjonister som ønsker å tallfeste sine prestasjoner. Under testen taes det målinger av laktat i blodet. Puls og belastning (watt) måles også.

Kort om laktattest og laktatprofil

En laktatprofil er også kjent som laktatterskel, anaerob terskel og melkesyreterskel. Et ord som ofte er benyttet i sammenheng med laktat er melkesyre. Når musklene våre ikke mottar nok oksygen produseres det melkesyre i muskelcellene våre. Vi snakker da ofte om at vi «stivner i muskulaturen».

Ved å måle laktatkonsentrasjonen i blodet ved forskjellig belastning kan vi finne ut av hvor hardt du kan arbeide over tid, før laktatverdiene overstiger muskelcellenes evne til å kvitte seg med laktat. Dette brytningspunktet refereres ofte til som sin anaerobe terskel og sier noe om hvor stor andel av ditt maksimale oksygenopptak du kan utnytte over tid. Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole definerer den anaerobe terskelen som den høyeste intensiteten der melkesyreproduksjon er stabil og ikke økende.

En laktatprofil er en visuell framstilling som viser hvordan økt belastning påvirker laktatkonsentrasjonen i blodet.

Hva er laktat?

Laktat, også kalt melkesyre, er sluttproduktet ved anaerob nedbrytning av glukose. Glukose er i dette tilfellet lettoppløselig karbohydrat som forekommer i hele kroppen. Når tilstrekkelig med oksygen er til stede vil glukosen brytes ned til karbondioksyd og vann. Laktat dannes når det ikke er tilstrekkelig med oksygen tilstede til denne nedbrytningen.

Ref: Nevrologihåndboka

Prosessen vår

Under laktattesten benytter vi Olympiatoppen sin testprotokoll. Dette er standardiserte protokoller som er velutprøvd og som gjør at man enkelt kan sammenligne tidligere resultater, hvis man har testet andre steder før.

Kort om protokollen:

 • Testens varighet er ca. 30 minutter
 • Opplysninger som vekt og høyde registreres i programvaren
 • Lett og kontrollert oppvarming i 10 minutter
 • Startbelastning vurderes ut i fra belastning under oppvarming
 • Belastningen økes med 25 Watt hvert 5 minutt
 • Stikk i finger og måling av laktatkonsentrasjon i blodet på slutten av hvert belastningstrinn
 • Testen avsluttes når laktatkonsentrasjon i blodet ditt passerer 4.0 mmol/L

Testene gjennomføres på din sykkel

Alle testene gjennomføres på din sykkel. Vi fjerner hjulene på sykkelen din og monterer den på en Cyclus2 sykkelergometer. På denne måten blir testen så realistisk som mulig i forhold til ditt utstyr og sittestilling. På grunn av mange forskjellige diametere på hurtigkoblinger på terrengsykler og bevegelse på dempegaffel, foretrekker vi å teste på landeveissykkel.

Cyclus2 sykkelergometeren er konstruert på en slik måte at den krenger svakt fra side til side for å simulere et mest mulig naturlig bevegelsesmønster. Cyclus2 er et sertifisert testverktøy i motsetning til andre sykkelruller som Tacx Neo og Wahoo Kickr.

Slik forbereder du deg

 • Ikke tren hardt i dagene før testing
 • Ikke tren på testdagen
 • Sikre at kjedet på sykkelen din er rengjort og i god stand
 • Husk å ta med alt du trenger for å sykle som sykkelsko og sykkeltøy
 • Blir du syk må testen utsettes

Testresultater og testrapport

Etter endt test, får du er rask gjennomgang av resultatene. Du mottar en elektronisk kopi (testrapport) på e-post med din laktatprofil. Inkludert puls og watt.

Ta kontakt med oss for booking

Du kan booke time for testing her. Vi er fleksible på tid og tilbyr også testing for grupper i utvalgte helger. Oppdaterte priser finner du her.

Anders Johannessen

Laktatprøve etter endt VO2-maks test

X