Reidar Borgersen er nytt medlem i Sykkeltilpasning Drøbak familien. Reidar vil har hovedansvar for aerocoaching.

Vi utvider - Velkommen Reidar Borgersen